مشاوره حقوقی نفقه در دوران نامزدی

در فاصله بین عقد و عروسی نفقه زن به عهده مرد می باشد..

قبل از اقدام به نامزدی، بهتر است با مشاوره حقوقی نفقه مشورت گردد.
در مورد زنی که بعد از عقد، شروع زندگی زناشویی را با شرط پرداخت مهریه ذکر کرده باشد، نفقه به او تعلق خواهد گرفت.

پس از فوت همسر، در مدت معینی که به آن (عده) گفته می شود، به زنان نفقه تعلق خواهد گرفت.

این نفقه قابل پرداخت از طرف کسانی است که پس از مرگ شوهر، نفقه بر عهده آن ها می باشد.در صورتی که مرد مفقود شود، زن می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست نفقه کرده و دادگاه شرع از اموال غایب به اندازه نفقه زن به او خواهد بخشید

http://www.payammoshaver.ir/

برای گرفتن مشاوره حقوقی در تمامی زمینه ها با ما تماس بگیرید. تماس فقط از استان تهران با شماره تلفن 5457 230 909 بدون گرفتن کد و صفر از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل