تقسیم ارث

تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد و وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم دریافت کند.
اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟

    مدت زمان تقسیم ارث خیلی کمتر میباشد.
    وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم بگیرد.
    در صورتیکه بین وراث اختلاف باشد وکیل با علم به قوانین اختلافات را برطرف میکند.
    وکیل میتواند مالیات بر ارث را به اداره دارایی بپردازد.
    نیازی به حضور هیچ یک از وراث در شورای حل اختلاف و یا اداره دارایی نمیباشد.
    سهم هر یک از ورثه را وکیل میتواند به ورثه دیگر انتقال دهد و یا بفروشد.

http://www.payammoshaver.ir/

برای گرفتن مشاوره حقوقی در تمامی زمینه ها با ما تماس بگیرید. تماس فقط از استان تهران با شماره تلفن 5457 230 909 بدون گرفتن کد و صفر از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل