استرداد جهیزیه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

    مدت زمانی که وکیل میتواند جهیزیه زن را مسترد کند کمتر است.
    نیازی به حضور زن در مراجع قضایی نخواهد بود.
    بعد از اثبات اینکه زن جهیزیه آورده است، مرد ملزم به برگرداندن جهیزیه میشود. در صورتیکه مرد هر یک از وسایل جهیزیه را فروخته باشد و یا هرگونه تصرفی در آن کرده باشد ملزم به جبران خسارت وارده به همسر خود میباشد.

برای گرفتن مشاوره حقوقی در تمامی زمینه ها با ما تماس بگیرید. تماس فقط از استان تهران با شماره تلفن 5457 230 909 بدون گرفتن کد و صفر از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل